فروش گیاه حشره خوار ونوس   گل حشره خوار ونوس   گیاه حشره خوار جدید ونوس گیاهی از عمق جنگلهای آمازون یک حشره خوار طبیعی دشمن حشرات موذی با ونوس  حشره خوار از شر هر چه مگس و پشه و دیگر حشرات موذی است خلاص خواهید شد جدا از پرورش گل و گیاه شما میتوانید با پرورش ونوس حشره خ
قیمت : 7000 تومان

فروشگاه اینترنتی خرید اینترنتی